sidhuvud

Jordbruk

Sörby säteri ligger i naturskön mark och omfattar bland annat 150 hektar fågelsjöområde och naturreservatet Kvismaren. Gården består av 310 hektar åkermark med traditionell växtodling, 190 hektar skog och 67 hektar betesmarker till de 129 korna. Totalt cirka 300 djur.

Företagets viktigaste produktionsgren är mjölkproduktionen och Sörby räknas som en av de bästa mjölkproducenterna i landet med en medelavkastning på 10 600 ECM. Det innebär att varje ko producerar i genomsnitt 10 600 liter mjölk per år.

Gården är barnvänlig och bedriver även samarbete med närbelägna gårdar. Under sommaren finns det också en kanin på gården.

Gårdens hästar

Sörbys hästar är både snälla att sköta och rida.Traktor i fullt vårbruk

Häst
Be aech ruffian quarterhäst

Kalvar
Barnen älskar kalvarnaKatten Frisse
         
 

Efter 20 år har Sörby lyckats få fram en elittjur i världsklass tack vare duktig personal och framgångsrik avel. Ägs av Svensk avel.
 
     
 

Pröva gärna en picknick hos kalvarna